Rozmiar czcionki: T  T+  T++     Kontrast: C1  C2  C3    Wersja klasyczna
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIERCZOWIE
Strona główna
O bibliotece
Deklaracja Dostępności

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 09:00-17:00
wtorek: 07:10-15:10
środa: 07:10-15:10
czwartek: 07:10-15:10
piątek: 07:10-15:10

Adres:
ul. Brzeska 17
46-112 Świerczów
tel.: (77) 419 63 44
e-mail: bibliotekaswierczow@op.pl

 Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie jest samorządową instytucją kultury od 01.01.2009 roku. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej a nadzór merytoryczny nad jej działalnością prowadzi Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.
   Jej podstawowym celem i głównym zadaniem  jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych, ponadto popularyzowanie wiedzy, kultury, książki i czytelnictwa a także rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.
  Obecnie biblioteka udostępnia 12119 woluminów, w tym literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz książki popularno-naukowe z różnych dziedzin. Zbiory biblioteki są  na bieżąco aktualizowane i poszerzane o nowości dostępne na rynku wydawniczym. Księgozbiór biblioteki jest na bieżąco wprowadzany do program bibliotecznego Mak+. Współdziałamy ze szkołami, przedszkolem i innymi instytucjami działającymi na terenie naszej gminy.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie bierze udział w II edycji Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska. Co roku bierzemy udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w ramach którego otrzymujemy dotację na zakup książek              
   Biblioteka udostępnia w pełni wyposażone stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu i z możliwością drukowania i kserowania
   Wszystkich chętnych zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów i czynnego uczestnictwa w organizowanych przez nas imprezach – o ich terminach powiadamiać będziemy również w tym miejscu.